EO1407-S-1-LED

صفحه نمایش LED چند منظوره 8 برنامه پخت کنترل کننده دمای کابین فر در گام های 1 درجه ایی هشدار قابل تنظیم تا 23ساعت 59 …

EO1403-T2

صفحه نمایش LCD چند منظوره 10 -13 برنامه پخت کنترل کننده دمای کابین فر در گام های 5درجه ایی هشدار قابل تنظیم تا 99 دقیقه …

EO1402-Z2

صفحه نمایش LCD چند منظوره 10 -13 برنامه پخت کنترل کننده دمای کابین فر در گام های 5درجه ایی هشدار قابل تنظیم تا 99 دقیقه …