اخبار شرکت توسن در سایت

 

 

جشن سالگرد 13 سالگی شرکت توسن رهوار در تاریخ 23/2/99 به همراهی کلیه پرسنل و تعدادی از اعضا خانواده ایشان برگزار شد. این شرکت خرسند است که به مدت 13 سال در صنعت قطعات الکترونیک آشپزخانه فعال است و توانسته است با ارائه نوآوری و ارائه محصولات خلاقانه جدید ، گام بزرگی در ارتقا این صنعت بردارد. این موفقیت را مدیون مهندسین و پرسنل وظیفه شناس این مجموعه و همچنین مدیران خلاق این شرکت می توان دانست . در این جشن از زحمات تعدادی از همکاران نمونه قدردانی شد.