تهران، جاده آبعلی، منطقه صنعتی خرمدشت، خیابان بیست متری لاله، خیابان پنجم خرمدشت، پلاک ۲۷

۰۲۱-۷۶۲۱۲۵۵۰

۰۲۱-۷۶۲۱۷۰۵۱

۰۲۱-۷۶۲۱۷۰۵۲

۰۲۱-۷۶۲۱۳۲۸۷

Instagram/tosanrahvar

ارتباط با بخش فروش tosanrahvar@gmail.com

ارتباط با روابط عمومی info@tosanrahvar.com